Vacature | Innovatiecoaches voor lokale energietransitie projecten

TKI Urban Energy (de opvolger van de TKI’s EnerGO, Solar Energy en Switch2SmartGrids) ondersteunt 12 kickstartprojecten in het kader van de Green Deal Smart Energy Cities. De 12 projecten zijn met de vijf deelnemende gemeenten geselecteerd in de kwartiermakersfase van de Green Deal. Het projectplan is inmiddels goedgekeurd en de afgesproken ondersteuning wordt gestart in het 4e kwartaal 2015. TKI Urban Energy ondersteunt de projecten met kennis en expertise én door de inzet van InnovatieCoaches die per project worden aangesteld. De InnovatieCoaches gaan werken vanuit InnovatieLink, de organisatie voor MKB binnen Topsector Energie. Wilt u meer weten of zich aanmelden voor deze rol? Leest u dan verder.

Empowering Smart Energy Citizens

TKI’s uit de topsector Energie, de creatieve industrie, Netbeheer Nederland, het Ministerie van Economische Zaken en vijf grote gemeenten sloten in 2013 de Green Deal Smart Energy Cities. De Green Deal Smart Energy Cities fungeert als impuls voor grootschalige uitrol van energiebesparing, verduurzaming (lokale opwekking en opslag) en slimme netten door toepassing van innovatieve producten, diensten en concepten met een beoogde schaal van tenminste 100.000 gebouwen per eind 2019. Essentieel voor succesvolle opschaling binnen de Green Deal projecten is dat de gebruikers centraal worden gesteld: bewoners, eigenaars en gebruikers van gebouwen.

“Empowering Smart Energy Citizens” is de ondertitel van de Green Deal. De betrokken gemeentes dragen projectlocaties aan en kennen de belanghebbende partijen. TKIs van de topsector Energie en Netbeheer Nederland dragen kennis aan over state-of-the-art innovaties die geïmplementeerd kunnen worden in het project. De creatieve industrie versterkt de projectaanpak door de inzet van creative producers.

Aan de slag met 12 kickstartprojecten

Uit een longlist van ruim 50 projecten zijn met de deelnemende gemeente 12 kickstartprojecten benoemd die in 2015 gaan lopen. Dit zijn de volgende projecten:

 1. Amsterdam: nationale opschaling energie-atlas
 2. Amsterdam: project Slim Gaasperdam
 3. Arnhem: Malburgen/Presikhaaf (eengezinswoningen en appartementen)
 4. Arnhem: Powermatching en duurzaam warmtenet (ziekenhuis, dierentuin, tussenliggende wijk)
 5. Eindhoven: Eckart-Vaartbroek (naoorlogse woonwijk met meervoudige problematiek bestaand uit ca 4.500 woningen, waarvan 1/3e sociale woningbouw en 2/3e particulier bezit)
 6. Eindhoven: Strijp-S (bedrijventerrein omvormen tot smart energieneutraal woon-werkgebied)
 7. Eindhoven: innovatief aanbesteden verduurzaming gemeentelijke gebouwen
 8. Enschede: Bothoven-Noord (herstructurering voormalig industriegebied met aangrenzende woonwijken)
 9. Enschede: Reimarkt (mobiele advisering op maat voor particuliere woningbezitters en huurders)
 10. Enschede: Energiecoöperatie Hof van Twente (lokale duurzame energievoorziening via gedeelde faciliteiten voor opwek en opslag)
 11. Groningen: Power matching City to the People (opschaling van proeftuin naar 500 huishoudens)
 12. Groningen: Noorderplatsoenbuurt (vooroorlogse woonwijk met 2.000 woningen die op eigen initiatief inzetten op energieneutraal worden per 2024)

Als downloads treft u de profielschetsen van de creative producers, innovatiecoaches en van de programmamanager. Meer weten over de projecten, de rol van innovatiecoaches of wilt u zich aanmelden voor deze rol? Neem dan contact op met InnovatieLink. Sollicitaties kunnen in de vorm van een motivatie van maximaal 2 A4 en CV per e-mail gericht worden aan Chris Bruijnes c.bruijnes@innovatielink.nl