Topconsortia voor Kennis en Innovatie

Het doel van de TKI’s is om excellente privaat-publieke samenwerking in topsectoren op het gebied van onderzoek en innovatie te bundelen. Hiermee wordt synergie en samenhang beoogd van onderzoeks- en innovatieactiviteiten op economische en maatschappelijke speerpunten. Tevens dragen TKI’s bij aan het vergroten van de efficiëntie en effectiviteit van onderzoek en ontwikkeling door meer (strategische) samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid. De verwachting is dat TKI’s leiden tot meer excellent onderzoek en belangwekkende innovatieve producten en processen en tevens zorgdragen voor een versnelde verspreiding van kennis naar het bedrijfsleven door een meer vraag gestuurde inzet van het onderzoek. TKI’s zijn ten slotte ook van belang voor internationaal toonaangevend onderzoek en actieve verbinding met internationale thema’s en middelen (bijvoorbeeld Horizon 2020).

TKI’s vormen het kloppend hart van de innovatiecontracten en zijn structurele verbanden waarin meerdere partijen samenwerken over de gehele kennisketen van fundamenteel en toegepast onderzoek tot valorisatie en innovatie. Met de TKI’s, die worden ingesteld door de topteams, krijgt de privaatpublieke samenwerking in de topsectoren structureel vorm. Het bestaansrecht van TKI’s wordt bepaald door het commitment (zowel financieel als ‘in kind’) van de betrokken partijen, inclusief het MKB.

Hierbij mag niet vergeten worden dat Innovaties zich maar al te vaak ontwikkelen op de snijvlakken van sectoren, resp. door toepassing van kennis en concepten uit de ene sector in de andere. Als we dit vertalen naar de opzet van de TKI’s binnen en buiten de topsector energie betekent dit dat succes alleen gerealiseerd kan worden als de agenda van de verschillende TKI’s ruimte en openheid biedt voor cross-sectorale initiatieven. Speciale aandacht hierbij zal gegeven moeten worden aan de link met de topsector ICT.

Back to Top