Smart Grid V2X Energy & Mobility (V2X)

Project Description

In dit Smart Grid Vehicle-to-Grid (V2X) Energy & Mobility wordt een doorbraak gemaakt naar een bredere maatschappelijke, economische inzet van en met lokaal opgewekte, doch grillig fluctuerende groene energiestromen gevoede elektrische voertuigen (EV’s), waardoor Smartgrids beter kunnen worden gebalanceerd en duurzame mobiliteit sneller door kan breken.

Probleemstelling

Dit project levert een bijdrage aan de lopende ontwikkelingen van:

 • Nieuw Open Mobility Services Platform, open protocollen, beslissingsengines (Cofely & Alliander).
 • Innovatieve nieuwe hardware en besturingssoftware voor bi-directioneel snel(ont)laden voor V2X (ABB & Mitsubishi).
 • Het beproeven van nieuwe institutionele concepten (allen) in Amsterdam Nieuw-West, om een oplossing te bieden voor het probleem van de hoge initiële kapitaalkosten van EV’s en PV en schaalvoordelen te ontsluiten voor blokken en wijken.
 • Sociaal vernieuwende tools om eindgebruikers vertrouwd te maken met de mogelijkheden van opslag en gebruik van (bij voorkeur zelf opgewekte) stroom via het accupakket in een EV (HvA).

Projectdoelstelling

Doel van dit V2X project is het significant beter onder controle krijgen van energiegridmanagement door het hierop aansluiten van (ont)laadbare Elektrische Voertuigen. Het consortium, bestaande uit Cofely (penvoerder), Alliander, ABB, Mitsubishi, Amsterdam Smart City en Hogeschool van Amsterdam, wil in een periode van 3 jaar bereiken dat:

 • Een lokaal energienet beter wordt gebalanceerd door het lokaal laden en ontladen van EV’ s.
 • Hierbij een transitie wordt gefaciliteerd om dit zoveel mogelijk via lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit te doen.
 • Een open mobility services platform wordt ontwikkeld, waarop services kunnen worden ontwikkeld zoals V2X, waarmee eindgebruikers in staat worden gesteld hun EV beschikbaar te stellen ten behoeve van het balanceren van het elektriciteitsnetwerk.
 • Technische, economische en sociale barrières worden geslecht naar grootschalige implementatie van elektrische voertuigen en PV. Het streven is 40.000 (PH)EVs via V2X te ontsluiten (20% van de Nederlandse (PH)EV-autoverkopen in 2020 (200 duizend (PH)EVs per jaar)). Wereldwijd lijkt het vooralsnog om enkele miljoenen (PH)EVs te gaan.
 • Wijken worden ondersteund om zelfvoorzienend te opereren.

Projectorganisatie

Voor een effectieve en efficiënte realisatie van de projectdoelstelling wordt het project voor de uitvoering opgedeeld in de volgende werkpakketten:

0. Projectmanagement – Cofely
1. Ontwerpen, realiseren en testen/onderzoeken effecten V2X concept – Alliander
2. Ontwikkelen en testen V2X (ons)laadhardware – ABB
3. Ontwikkelen en testen middleware & interfacing – Cofely
4. Institutionele innovatie – HvA
5. Sociale implementatie – Alliander

Project Details

 • Client Cofely Nederland N.V.
 • Date 7 februari 2014
 • Tags Gebouwde omgeving, Specifiek toepassingsgebied
Back to Top