High Tech Campus: the world’s smartest grid! (HTC SG)

Project Description

De High Tech Campus (HTC) te Eindhoven is een kantorenlocatie met een internationale uitstraling waar dagelijks circa 9000 mensen aan het werk zijn. Momenteel rijdt een beperkt percentage elektrisch, dit is stijgende. Het is de verwachting dat de elektrische auto in de komende 10 jaar een aanzienlijk deel van de dagelijkse vloot gaat uitmaken.

Het elektriciteitsnetwerk op de campus overschrijdt hiermee de randen van zijn capaciteit. Bovendien wordt het terrein verder uitgebreid met parkeergarages en kantoorgebouwen. Daarnaast worden de komende jaren decentrale energieopwekkers op het terrein geplaatst waardoor het nog drukker wordt op het lokale stroomnet. Dit vraagt om een slim energienet.

De HTC is een kansrijke testomgeving met het oog op smart charging, smart offices en daaraan gekoppelde ontwikkelingen op smart grid gebied. Vooral de aanwezigheid van innovatieve spelers zoals Philips, ASML, ABB en NXP, als ook de schaalgrootte van dit project maakt het interessant, aangezien hier echt de positieve business cases van smart grid solutions t.o.v. klassieke netuitbreiding bewezen kan worden. Er zijn nog geen commerciële partijen die een oplossing kunnen bieden – anders dan meer koper in de grond ligt er geen duidelijk perspectief. Hoofdreden is dat de business case nog onduidelijk is: staan de baten in verhouding tot de investering en slaan kosten en baten bij dezelfde partij neer? Medio 2012 hebben de partijen achter deze aanvraag geconcludeerd dat er behoefte is aan een ‘real life’ testomgeving van significante omvang. In deze omgeving moet het mogelijk zijn om het innovatieproces te versnellen zodat Nederland een leidende rol op het gebied van smart grids kan spelen. Om dit te bereiken ontwikkelen we een open innovatieplatform waarmee oplossingen voor een slimmere en efficiëntere energieketen in de praktijk kunnen testen. Voor het opbouwen van dit open innovatieplatform investeren de partners in tijd, kennis en in apparatuur. Switch2SmartGrids geeft de ontwikkeling de juiste uitstraling, het juiste nationale netwerk en een financiële duw in de rug om het open innovatie platform versneld op te bouwen.

Doelstelling is het eerste grootschalige Smart Grid in Nederland op een kantorenlocatie met deelnemende particulieren & bedrijven. Daarbij wordt een open innovatieplatform gecreëerd waardoor perspectief ontstaat op de ontwikkeling van business cases door derden. Over vier jaar willen de projectpartners:

 • Ten minste 150 – 200 elektrische voertuigen met bijhorende infrastructuur (laadpunten), lokale opwekking en andere gebruikers (zoals gebouwinstallaties) gekoppeld hebben aan het open innovatieplatform;
 • Het platform inzetten om het gebruik van het kantoorpark en de voertuigen te voorspellen en deze kennis in te zetten voor het slim laden. Daarbij de ontwikkeling van het Open Smart Charging Protocol, met 24-uurs forecast van de beschikbare capaciteit op de kabel per kwartier. Het aanbieden van de informatie, die via dit protocol geleverd wordt, wordt doorontwikkeld tot een volwaardige dienst vanuit de netbeheerder.
 • Een business case hebben voor de e-rijders om hun voertuig beschikbaar te stellen voor smart charging.
 • Het HTC programma uitbreiden met minimaal twee additionele smart grid projecten, experimenten en investeringen. Op dit moment is hiervoor het energiegebruik van een van de kantoren op de HTC in beeld (i.s.m. het Smart Energy Collective). Deze projecten maken gebruik van de open innovatie infrastructuur en maken daarmee deel uit van het HTC Smart Grid. Voor deze projecten worden additionele investeringen aangetrokken die buiten deze aanvraag lopen.

Technische uitdagingen zoals het efficiënt online krijgen van de gebruiksdata op basis van de best beschikbare technologieën. De uitdaging is om niet afhankelijk te zijn van leveranciers maar juist te zorgen voor standaardisatie waardoor de bruikbaarheid voor meerdere partijen van de informatie mogelijk wordt.

 • Juridische uitdagingen zoals het kunnen benutten van de data zonder dat de activiteiten worden belemmerd door een privacy discussie.
 • Operationele uitdagingen zoals de selectie van de juiste marktpartijen die gaan zorgen voor compatible componenten
 • Financiële uitdagingen zoals het creëren van business cases, allereerst die van smart charging. Pagina 11 van 22

Tussen de partners wordt een samenwerkingsovereenkomst op basis van de volgende hoofdlijnen:

 • Daut Milieu: projectmanagement en communicatie
 • Enexis: ontwikkeling local controller, bemetering verdeelstation, ontwikkelen forecast algoritme,implementeren/ontwikkelen OSCP
 • HTC: realisatie Living Lab (laadinfrastructuur)
 • Driessen: realisatie Living Lab (vloot) en referentie vloot
 • TU/e: ondersteuning met onderzoek
 • BOM: investeerder in verdere commercialisering van business cases en ontwikkeling van additionele smart grid projecten. Mede aanjager van het VIBe samenwerkingsverband.Naast de projectpartners heeft het project een aantal partners die geen gebruik maken van de subsidie (deze partners werken voor eigen rekening en maken administratief geen onderdeel uit van de aanvraag):
 • NXP: ondersteuning bij het aanhaken van de benodigde in-car technologie en aanjager van hetVIBe samenwerkingsverband.
 • Automotive NL: ondersteuning, inbreng van kennis en netwerk rondom de benodigde domeinen“smart mobility” en “green mobility”.

Project Details

 • Client Ingenieurs en Adviesbureau DAUT
 • Date 7 februari 2014
 • Tags Faciliteren van nieuwe producten en diensten, Voorwaarde scheppend karakter
Back to Top