Combineren van Energie- en Ruimtelijke Informatie Standaarden als Enabler – Smart Grids

Project Description

In het geval van een stroomuitval moet een crisisteam verschillende gegevens tot hun beschikking hebben. Welke ziekenhuizen liggen er in het gebied van de stroomuitval en waar liggen deze precies? Op welke plekken in de buurt van deze ziekenhuizen is een stroomoverschot door bijvoorbeeld zonnepanelen? Het crisisteam kan dan op basis van deze informatie uit verschillende bronnen besluiten om het overschot aan stroom om te leiden naar de ziekenhuizen en deze te blijven voorzien van voldoende stroom.

Zoals uit bovenstaand voorbeeld blijkt is betrouwbare en juiste informatie van groot belang. Vooral binnen de snel veranderende energiewereld is het verkrijgen van betrouwbare gegevens uit verschillende bronnen van onschatbare waarde. Deze verschillende bronnen gebruiken allerlei verschillende definities voor de data die zij beheren. De landelijke registratie van gebouwen wordt bijvoorbeeld op een andere manier bijgehouden dan actueel stroomverbruik. Om deze informatie uit te wisselen zullen er koppelingen moeten worden gemaakt tussen verschillende gebieden waarin juiste en betrouwbare data beschikbaar is. CERISE-SG (Combineren van Energie- en Ruimtelijke Informatie Standaarden als Enabler – Smart Grids) richt zich op het combineren van data uit deze verschillende bronnen door middel van koppelingen.

Het project-samenwerkingsverband bestaat uit tien partijen, die met behulp van klankbordgroepen voeling zullen houden met de omvangrijke relevante omgeving. Alliander is zeer gebaat bij de totstandkoming van deze koppelingen, omdat deze zorgen voor veel flexibeler IT-systemen die in toenemende mate integraal onderdeel van haar netbeheer-activiteiten zijn. TU Delft/OTB en TNO brengen actuele kennis in op het gebied van geo-standaarden, smart grid-standaarden en het ontwerpen van semantische informatiemappings. Geonovum, de geo-standaardisatie-organisatie van de overheid, Kadaster, beheerder van grote voor smart grids relevante basisregistraties en Geodan brengen kennis en ervaring in op het gebied van ruimtelijke informatievoorziening en standaardisatieprocessen. Het NEN Normalisatieplatform Smart Grids is intensief betrokken bij alle standaarden rondom smart grids. De netwerkorganisaties Stichting Kien en Dutch Power faciliteren de behoeftepeiling bij en kennisdisseminatie naar het Nederlandse bedrijfsleven dat gericht is op de energiewereld.

Project factsheet in English

Projectwebsite | CERISE-SG

Related Projects

Back to Top