Toegankelijke Energie Informatie (TEI)

Project Description

Enexis wil graag een concrete bijdrage leveren aan de Energietransitie en heeft daartoe het initiatief genomen om aan de Energiehuishouding gerelateerde gegevens toegankelijk te maken voor partijen die daarmee waarde kunnen creëren en innovatie bevorderen. Daarnaast werkt Enexis voortdurend aan een beter, slimmer en efficiënter netwerk, dat klaar is voor de toekomst. Het beleid van Enexis is toekomstgericht en ondersteunt de transitie naar meer duurzame energievoorziening.

Informatievoorziening zal in complexe ecosystemen/omgevingen een steeds grotere rol innemen. De traditionele waardeketen van het Energiesysteem is derhalve in ontwikkeling. Deze waardeketen zal vertakken in 3 sub-ketens, Commodity, Asset en Informatie. Elke keten stelt zijn eigen specifieke eisen. De Energie Informatie keten is nog relatief nieuw en is daarom nog in ontwikkeling. Met dit initiatief wil Enexis het mogelijk maken dat Energie gerelateerde Informatie beter beschikbaar komt niet alleen voor de Energiesector zelf, maar ook voor andere sectoren. Hiermee denken we een solide basis te leggen die zowel sectorale als trans-sectorale innovaties makkelijker mogelijk moet maken. Als wenkend perspectief kan dit de economie een forse impuls geven en voor aanvullende werkgelegenheid zorgen.

Enexis wil haar verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan de ontwikkeling van deze Informatie keten. Enexis realiseert zich dat ICT een doorslag gevende rol zal spelen bij de volwassen wording van de Informatie keten. Voor het toegankelijk maken van gegevens wil Enexis dit uitsluitend doen indien volledig in lijn met wet- en regelgeving op gebied van Privacy en Security. Enexis wil met het Open Data Platform daarnaast open innovatie stimuleren en maximale transparantie bieden richting haar klanten.

Project Details

  • Client Enexis
  • Date 16 November 2014
  • Tags Condition Creative Character, Facilitation of new products and services, Specific Scope
Back to Top