Board

Frits Verheij

Voorzitter

DNV GL

Wil Kling

Vice voorzitter en secretaris

TU/e

Baukje Oostenbrug

Lid

Alliander

Marcel Dukker

Lid

Technolution

Olivier Ongkiehong

Agendalid – waarnemend adviseur

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Martijn Bongaerts

Lid

Voorzitter Projectgroep Smartgrids Netbeheer Nederland

Hans van der Spek

Lid

FME

Inald Lagendijk

Lid

TU Delft

René Hooiveld

Lid

Director sustainable energy TNO

John Post

Lid

Platform Open Data NL & Green IT Amsterdam regio

Mark van Assem

Agendalid – waarnemend adviseur

NWO

Erik ten Elshof

Agendalid – waarnemend adviseur

Ministerie van EL&I

Back to Top